برای دیدن فیلم ها به کانال تلگرام ما به آدرس shabdl_com@ بپیوندید

  • زبان :فارسی کیفیت :مشخص نشده !
  • مدت زمان :105 محصول :ایران
  • کارگردان :بهرنگ توفیقی نویسنده :بهرنگ توفیقی
  • ستارگان :ذکر ننشده
  • Fa
  • En
هنوز داستانی برای خارشتر ذکر نشده است ولی از آنجایی که بهرنگ توفیقی بسیار توانمند است می توانید روی کار او حساب کنید چراکه کارهای پرمخاطبی چون سریال پدر را نیز ساخته است

6 از 6 1 2 3 4 5 6