ماه رمضان ۹۹ چندم است؟

روز و تاریخ شروع ماه رمضان ۹۹

عزیزان سلام، در این مطلب از وبسایت خود قصد داریم بیان کنیم که ماه رمضان ۹۹ دقیقا چه تاریخی فرا می رسد. ضمن اینکه در مورد خود این ماه نیز مطالبی بیان می شود.

این روزها البته روزهای کرونایی محسوب میشن، بزرگترین اجتماعات بشری تعطیل و یا تعدیل شدن و خیلی ها در خالات قرنطینه به سر می برند.

امیدواریم این حالات قرنطینه هر چه زودتر پایان پیدا کنن چون اگر دوام و پایداری پیدا کنن خوب نیست . در واقع غول های بزرگ اقتصادی در چنین شرایطی به گل می نشینن.

امیدواریم که کوید ۱۹ مثل پسر عموش هر چه زودتر بره تا این ماه مهمانی خدا هر چه بزرگتر و با شکوه تر برگزار بشه…..

البته دوران قرنطینه بدک هم نشده باعث شده ما بیشتر و بهتر به خودمون بیایم.

گفتنی است که از روز شنبه ۶ اردیبهشت ۹۹ ماه رمضان آغاز می شود ماهی که سراسر رحمت است و جلوه ای از نور خدا بر روی زمین.

این ایام برای تمامی مسلمانان حائز اهمیت است به ویژه مردم قدر شناس ایران که خود نیز مسلمان هستند. در تقویم دقیق تاریخ دقیق اولین روز این ماه ذکر شده، در هر صورت این روز به خاطر رویت هلال ماه دائم دچار تغییراتی می شود

ماه رمضان ۹۹ چندم است